Şirketimiz uzman tasdik ekipleri ile 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Mü...

Transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetlerimiz, mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek mükelleflerin yapması gereken hazırlıkların...

Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Stopaj; Damga Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Emlak Vergi...

Revizyon hizmetleri şirketimiz bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedi...

Duyurular

Proses ailesi olarak yenilenen web sayfamızla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.


Proses ailesi olarak yenilenen web sayfamızla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.

Makaleler

prosess

Ali İbrahim AYDIN

Yöneticimiz Ali İbrahim Aydın'ın Plasfed Dergisinde her ay yayımlanan yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Sirküler

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5827 Sayılı Kanun    

Amortisman Oranlarında Değişiklik ve İlaveler Yapan 389 No.lu VUK Genel Tebliği    


Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır