Duyurular

Orta Vadeli Mali Plana, YPK Onayı
13.10.2014 15:24:01
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 2015-2017 Orta Vadeli Mali Planı kabul etti.
 
Kabul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 
Kararda şu ifadelere yer verildi:
 
“2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydı ile gelecek üç seneye dair merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak YPK tarafından karara bağlanmıştır. 2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, para ve maliye politikalarında sıkı duruş devam ettirilecek, gelir politikasıyla da bu duruş desteklenecek ve özellikle yapısal reformlara hız verilecektir. 
 
Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulması, enflasyonla mücadele edilmesi ve büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2015-2017 döneminde kamu kesimi borçlanma gereğinin ve faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması suretiyle Mali disiplin sürdürülecek, kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması sağlanacaktır. Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2015-2017 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenmiş temel politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve kamu harcamalarının etkililiğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 2015-2017 döneminde yapısal reformların Mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecek ve bu yolla oluşturulacak Mali alan özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir. 2015-2017 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Planın izleyen bölümlerinde yer verilmiştir. Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2015, 2016 ve 2017 yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır.”
 
 Orta Vadeli Mali Plana, YPK Onayı
13.10.2014 15:23:23
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 2015-2017 Orta Vadeli Mali Planı kabul etti.
 
Kabul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
 
Kararda şu ifadelere yer verildi:
 
“2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydı ile gelecek üç seneye dair merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak YPK tarafından karara bağlanmıştır. 2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, para ve maliye politikalarında sıkı duruş devam ettirilecek, gelir politikasıyla da bu duruş desteklenecek ve özellikle yapısal reformlara hız verilecektir. 
 
Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulması, enflasyonla mücadele edilmesi ve büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2015-2017 döneminde kamu kesimi borçlanma gereğinin ve faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması suretiyle Mali disiplin sürdürülecek, kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması sağlanacaktır. Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2015-2017 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenmiş temel politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve kamu harcamalarının etkililiğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 2015-2017 döneminde yapısal reformların Mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecek ve bu yolla oluşturulacak Mali alan özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir. 2015-2017 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Planın izleyen bölümlerinde yer verilmiştir. Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2015, 2016 ve 2017 yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır.”


1 

Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır