Hizmetlerimiz
Skip Navigation Links.

KDV İadesi ve Tasdik
 
Katma değer vergisi iadesi tasdik işlemlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir.
  • İhracattan doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemleri.
  • İhraç kaydıyla satışlardan doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemleri.
  • İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler sebebiyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin belirlenmesi ve iade işlemleri.
  • Katma Değer Vergisi Kanununun 19. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iade ve mahsup işlemleri.
  • KDV İadesi konusundaki tasdik ve danışmanlık hizmetleri bu birim tarafından yerine getirilmektedir. Katma değer vergisi iade tutarları, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda belirlenmektedir.
  • İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmektedir.
  • İade sürecinde mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmekte, iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 

 


Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır