Hizmetlerimiz
Skip Navigation Links.

Muhasebe
Proses, işletmelerin faaliyet konuları ve kurumsal yapılarını analiz etmek suretiyle hem yasal yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine dair muhasebe sisteminin kurulması hem de işletme yönetimine karar desteği sağlayacak bilgilerin sağlıklı, hızlı ve mümkün olduğunca az maliyetli bir sistem oluşturulmasını sağlamayı hedeflemektedir.
İşletmenin ihtiyaç duyduğu bilgilerin belirlenmesi, işlenmesi, üretilmesi ve raporlanması sağlıklı bir muhasebe organizasyonunun temel adımlarıdır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.
  • Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması,
  • Muhasebe ve finansman birimlerinin organizasyon yapılarının oluşturulması,
  • Defterlerin tutulması ve dönem sonu işlemlerinin üstlenilmesi,
  • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi.
  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması,
  • Her türlü muhasebe ve vergi danışmanlığı
 

 


Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır